O sbírce :: Obecné informace

Knoflíkový týden je sbírkový projekt, který organizuje Centrum J. J. Pestalozziho.

Poprvé byl realizován na podzim roku 2016. Je založen na principu solidarity a dárcovství a probíhá 2x v roce, vždy na jaře a na podzim. 

 

Hlavním cílem sbírky Knoflíkový týden je umožnit přímou a účinnou pomoc dětem, dospělým i seniorům, kteří se bez pomoci neobejdou.

 

Pomáháme dětem z problémových rodin, zanedbávaným, týraným, zneužívaným, se školními a výchovnými problémy či ohroženým domácím násilím. Dále pracujeme s dětmi, které mají zkušenost s ústavní výchovou a potřebují pomoc při přechodu do samostatného života.

 

Pomáháme dospělým nejčastěji při řešení vztahových problémů, ztrátě partnera, v případě vážného onemocnění svého či někoho blízkého, psychických problémů, domácího násilí nebo při řešení problémů s dluhy atd.

 

Veřejná sbírka Knoflíkový týden je organizována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 27092/2015 ze dne 27.4.2015 a aktualizované rozhodnutí č.j. 84450/2016 ze dne 22.12.2016. 

 

GDPR Informační memorandum - informace pro dobrovolníky o zpracování osobních údajů při konání veřejné sbírky